- 2006 m. EXZONA prekinis ženklas sukurtas dar 2006 metais. Tuo metu, bendrovėje "Pramoniniai automatikos komponentai" buvo įsteigtas SPROGIŲ APLINKŲ skyrius, kuris vėliau ir buvo pavadintas EXZONA. Skyriaus veikla buvo orientuota į naftos, chemijos ir kitas pramonės šakas, kuriose nuolat arba dažnai susiduriama su sprogių atmosferų keliamu pavojumi. Pradžioje veikla buvo orientuota į saugaus išpildymo (Ex) elektrotechninės ir automatinės įrangos pardavimą.

- 2008 m. Vėliau, apie 2008 metus pradėjome teikti ir pirmąsias paslaugas, susijusias su sprogiomis aplinkomis.

- 2013 m. Įvertinus užsakovų pasitikėjimą bei poreikį, 2013 metais buvo nuspręsta stiprinti EXZONA ženklu pažymėto SPROGIŲ APLINKŲ skyriaus veiklą.

- 2014 m. Įsteigta specializuota uždaroji akcinė bendrovė "Sprogi zona" UAB.

- 2018 m. Siekiant tiksliau atspindėti įmonės veiklos kryptis ir produktus, "Sprogi zona" UAB pakeitė pavadinimą į EXZONA, UAB.

- 2019 m. EXZONA, UAB išplečia teikiamų paslaugų krepšelį ir geografiją. Šiuo tikslu startuoja tarptautinė svetainė: www.hazop.eu

Šiandien EXZONA, UAB vysto veiklą pagrindinėmis dvejomis kryptims:

  • a) tiekia elektrotechninę ir automatinę įrangą sprogioms aplinkoms

  • b) teikia specializuotas paslaugas: ATEX mokymai, techninis auditas, rizikų vertinimas, sprogių zonų nustatymas, kitos paslaugos ir konsultacijos.

Pramoninė įranga: www.exzona.eu

Paslaugos: www.hazop.eu


HAZOP.EU


HAZOP.EU - prekinis ženklas priklauso EXZONA, UAB. Visos teisės saugomos įstaymų.