– inspektuojame įmones, kuriose susidaro potencialiai sprogios aplinkos. Techninio audito metu tikriname elektrotechninius ir automatinius įrenginius, veikiančius sprogiose aplinkose. Patikriname esamų įrenginių tinkamumą saugiai dirbti sprogiose aplinkose ir atitikimą ATEX direktyvos reikalavimams. Pateikiame ataskaitą apie patikrintus automatikos ir elektrotecnikos įrenginius bei jų techninę / fizinę būklę.

Techninis auditas bei ataskaita rengiama remiantis ATEX direktyvos reikalavimais.

Norite paklausti?

Skambinkite: +370 687 76555

www.hazop.eu