HAZOP / LOPA ANALIZĖ (STUDIJA)

Hazop analizė

- remiantis šia metodika detaliai išnagrinėjame naujo arba esamo įrenginio procesus bei įvertiname įrenginio ar proceso darbo rėžimus avarijos atveju. Peržiūrime proceso, proceso dalies ar įrangos funkcinių dalių sutrikimų rizikos potencialą bei jo poveikį visam įrenginiui ir aplinkai. HAZOP / LOPA studija atliekama projektavimo ar kitoje  ankstyvoje projekto fazėje.  HAZOP / LOPA analizė taip pat naudojama planuojant pokyčius įmonėje ar proceso organizavime, kaip pvz.: gamybos bazės išplėtimas, nauja technologija, nauja produkcija, didesni pavojingų medžiagų kiekiai ir kitose situacijose.

Norite paklausti?

Skambinkite: +370 687 76555

www.hazop.eu