Potencialiai sprogių aplinkų klasifikacija

(sprogių zonų nustatymas ir sprogių zonų vertinimas)

Sprogių aplinkų vertinimas ir klasifikavimas

- vertiname potencialiai sprogias aplinkas darbo vietose, kuriose transportuojamos, saugomos ar apdirbamos lengvai užsiliepsnojančios medžiagos (dujos, garai, dulkės). Paruošiame ataskaitą, išaiškinimus ir brėžinius – kur ir kokia sprogi zona yra nustatyta studijos metu. Potencialiai sprogių aplinkų klasifikacija (nustatymas) atliekama laikantis naujausių Lietuvos ir Europos standartų bei norminių aktų. Užsidegimo ir sprogimo rizikos vertinimas yra sudedamoji sprogių aplinkų vertinimo dalis. Kartu su užsakovu parengiame rizikų matricą ir pateikiame rekomendacijas. Paprastai sprogių zonų nustatymas atliekamas remiantis ATEX EN 60079-10 (Europos direktyva) ir IECEx  IEC 60079-10 (Tarptautinis standartas). Naftos ir dujų, chemijos ir farmacijos sektoriams yra ir kitų, siaurai specializuotų tarptautinių standartų.

Norite paklausti?

Skambinkite: +370 687 76555

www.hazop.eu