- atliekame nepriklausomą incidentų tyrimą. Vertiname priežastis sukėlusias dujų, garų ar dulkių atmosferų užsiliesnojimą bei sprogimą. Paruošiame išvadas bei rekomendacijas.